Curriculum Vitae

Curriculum vitae van Peter-Paul Koch, freelance webontwikkelaar.

Geboren 1970 te Amsterdam

Opleiding

1982-1988: Barlaeus Gymnasium, afgesloten met diploma.

1988-1994: Studie Oude Geschiedenis aan de UvA
Eindscriptie: Facties en fracties in het Laat-Romeinse Rijk (5e eeuw nC).
Afgesloten met diploma.

1994-1995: Lerarenopleiding Geschiedenis, afgesloten met getuigschrift. Onderdeel hiervan was een stage op het Spinoza Lyceum te Amsterdam.

1995-1997: Werkzoekend in het onderwijs. Daarnaast begin van een promotie-onderzoek naar de Thidrekssaga (onderzoek nog niet afgerond).

Werkervaring

1991-1998 en vanaf september 2002: Bijbaan: medewerker in Galerie Inart, later Galerie Carla Koch. Taken: verkopen van moderne glas- en keramiek-kunst, schrijven van Nederlandse en Engelse persberichten.

December 1997 - december 1998: Cursus "Internet Adviseur". Hierin zat inbegrepen een stage van 6 maanden bij Inízio Design.

Januari 1999 - februari 2002: Werkzaam bij NetlinQ, later Netlinq Framfab, eerst als Client Side Programmeur, later als Hoofd Client Side Programmeren. Op het hoogtepunt van de hype was ik verantwoordelijk voor 22 client side programmeurs verdeeld over 4 vestigingen en de kwaliteit van de door hen geleverde HTML, CSS en JavaScript, voor hun inplanning en coaching en voor het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen op browsergebied.
Verder heb ik me bij NetlinQ Framfab beziggehouden met interaction design, tekstschrijven, arbeidsmarktcommunicatie, aannemen van nieuwe client side programmeurs, onderhouden van contacten met onderwijsinstellingen, begeleiding van stagiairs, (simpel) Perl programmeren, middle management taken, XML/XSL toepassingen, interne cursussen Techniek voor non-technici en JavaScript, een externe cursus Web Productie, client side consultancy (oa. bij het Port of Rotterdam project)

Maart 2002 - september 2002: Werkzaam bij Valkieser Web Solutions als Hoofd Techniek.

Vanaf september 2002: Freelance webontwikkelaar.

Publicaties

Zie mijn Publicaties pagina.

Kennis en vaardigheden

Zie mijn Kennis en vaardigheden pagina.

Portfolio

Zie mijn Portfolio pagina.

Download

U kunt mijn CV downloaden. Hierin staat ook een greep uit mijn portfolio. Word bestand, 360K.

Curriculum vitae of Peter-Paul Koch, freelance web developer.

Born 1970 in Amsterdam, the Netherlands

Education

1982-1988: Barlaeus Gymnasium, Amsterdam. Gymnasium is the highest level of Dutch secondary education. Programme includes Latin and Greek.

1988-1994: Studied Ancient History (Greeks and Romans) at the University of Amsterdam.
Final thesis: Factions and fractions in the Later Roman Empire (5th century AD).
Degree of drs., somewhere in between Bachelor's and Master's degree.

1994-1995: Teacher Training History. The training included an internship at the Amsterdam Spinoza Lyceum.

1995-1997: Searching for work as a history teacher. No luck. Started universitary promotion research into the Thidrekssaga. Research not yet finished.

Job history

1991-1998 and from September 2002: Part-time job at Galerie Inart, later Galerie Carla Koch, selling modern glass and ceramics art, writing press releases in Dutch and English.

December 1997 - December 1998: Course "Internet Advisor". Included a 6 months internship at Inízio Design.

January 1999 - February 2002: Working at NetlinQ, later Netlinq Framfab, first as a client side programmer, later as Head of Client Side Programming.
At the height of the hype I was responsible for 22 client side programmers at four locations, the quality of their HTML, CSS and JavaScript code, planning, coaching, and being the main oracle for browser compatibility problems.
I also did some interaction design, copy writing (Dutch), job market communication, hiring new client side programmers, contact with education institutions, coaching of interns, a bit of Perl, a bit of middle management, XML/XSL, internal courses Internet Techniques for non-technicians, JavaScript and Web Production, and client side consultancy (among others for the Port of Rotterdam project)

March 2002 - September 2002: Working at Valkieser Web Solutions as a sort of CTO.

From September 2002: Freelance web developer.

Publications

See my Publications page.

Skills

See my Skills page.

Portfolio

See my Portfolio page.