Client side

Contact.

Een website moet vanaf het eerste moment zijn bezoekers naar binnen lokken. De aandacht van de bezoeker moet in een paar seconden gevangen worden door een krachtig design, een heldere structuur, duidelijke teksten en perfect werkende functionaliteit. Lukt dat niet, dan trekt de gebruiker weer verder en neemt geen kennis van wat de site te bieden heeft. De site heeft dus zijn doel niet bereikt.

De client side disciplines houden zich exclusief bezig met de beleving en de behoeftes van de gebruiker en stellen zich ten doel de site zo aantrekkelijk en interessant mogelijk te maken, zodat de gebruiker er blijft kijken, met plezier surft en informatie tot zich neemt, en later graag terugkeert.

Er zijn vier client side disciplines:

  1. Grafisch ontwerp. Hoe ziet de site eruit? Wat brengt hij voor gevoel over?
  2. Interactie. Werkt de site logisch? Is de navigatie consistent? Kan de gebruiker vinden wat hij zoekt?
  3. Tekstschrijven. Hoe wordt de informatie gepresenteerd? Zijn de teksten scanbaar? (Mensen lezen immers nauwelijks, ze scannen) Zijn de teksten vlot geschreven en gevuld met relevante hyperlinks?
  4. Client side programmeren. Werken alle benodigde effecten en stijlen goed? Komen het design en de interactie over op de bezoeker, zelfs als hij een zeldzame of oude browser gebruikt? Worden er niet mensen uitgesloten van de site?

Ik beheers al deze disciplines tot in de puntjes, met uitzondering van grafisch ontwerp.

Het succes van uw website hangt af van de correcte implementatie van al deze vier disciplines, en van hun integratie in een groter geheel. Als één discipline ontbreekt, slecht geïmplementeerd is of niet aansluit bij de andere drie, doet dit direct ernstige afbreuk aan de beleving van uw bezoekers.

Als free-lancer houd ik me bezig met de implementatie van deze vier client side disciplines, in samenwerking met ervaren web-ontwerpers. Daarnaast ondersteun ik degenen die de website gaan onderhouden door korte cursussen HTML of tekstschrijven voor het web.

Contact.

A succesful website invites its users to further explorer it. It has to capture its users' attention within a few seconds by a forceful graphic design, a clear site structure, well-written copy and a perfectly working functionality. If the site fails on any of these counts, the user surfs on. The site has failed its purpose.

The client side disciplines exclusively focus on user experience and user needs. Their goal is to make any website as attractive and compelling as possible, so that users will read it with pleasure, will remember it and will return to it.

There are four client side disciplines:

  1. Graphic design — What does the site look like? What look-and-feel and associations does it communicate?
  2. Interaction design — Has the site been ordered logically? Is the navigation consistent? Can people find what they’re looking for?
  3. Copywriting — How does the site present information? Is the text scannable? (People don’t read text; they scan it.) Is the text well written and filled with relevant hyperlinks?
  4. Client-side programming — Do all effects and styles work? Is the site usable even with an ancient or rare user agent? Are any people excluded from the site?
    Client-side programming includes Flash, when necessary.

Any Web site depends heavily on the correct implementation of all of these four disciplines. If one is missing or insufficiently integrated with the other three, the site will never work.

As a freelancer I implement these four disciplines, in cooperation with experienced graphic designers. In addition I support the site maintenance crew by HTML or copywriting courses.