DELA Forms

2004

DELA Uitvaartverzekeringen wilde de aanmeld- en wijzigingsformulieren op zijn site beter bruikbaar maken. Hiertoe verbeterde ik de interactie van de formulieren en splitste ze op in modules (bijvoorbeeld: "NAW gegevens") die door de gehele site hergebruikt kunnen worden.

Tevens implementeerde ik een aantal scripts die een logisch vervolg zijn van de ING formulieren. De scripts zorgen ervoor dat het formulier efficient op fouten wordt gecontroleerd, en dat eventuele foutmeldingen niet in een eindeloze hoeveelheid alerts worden getoond, maar netjes naast het relevante formulierveld worden geschreven.

Ik ben uitsluitend verantwoordelijk voor de daadwerkelijke formulieren. Andere delen van de site, zoals het overdadige gebruikt van Explorer-exclusieve JavaScripts voor schimmige doeleinden, zijn niet mijn verantwoordelijkheid. De formulieren werken in alle browsers, maar de toegang tot de formulieren niet.

DELA Funeral Insurances wanted to revise its online application forms. I improved the interaction of these forms, and split them into modules which can be used throughout the site.

I also implemented some scripts that are the logical sequel to my ING forms. These scripts assure that the form is efficiently checked for errors, and that any error message is printed next to the form field in question instead of generating endless amounts of JavaScript alerts.

I am only responsible for the actual forms. Other parts of the site, like the lavish amounts of vague Explorer-only scripts, are not my responsibility. The forms work in all browsers, access to the forms doesn't.