WIAB navigation editors

2002

Opdracht: Creëer op MMBase aangesloten editors die de medewerkers van de webbureaus van Amsterdamse overheidsinstellingen in staat stelt om zelfstandig de navigatie aan te passen.

Oplossing: Importeren van XML files uit MMBase, de gebruiker de gelegenheid geven deze aan te passen, daarna de gewijzigde XML weer naar MMBase exporteren.

Mijn taken: Interactie en JavaScripting. Ik importeerde een XML file met het eerder door mij geschreven standaardscript, zette de XML om in een serie geneste DIVs, liet de gebruiker die aanpassen, zette de HTML weer om naar XML en plakte de XML als een string in een textarea om het zo naar de server terug te sturen. Wint geen schoonheidsprijs, maar werkt wel.

Commission: Create editors plugged into MMBase, with which employees of Amsterdam's web bureaus can edit the navigation of their site.

Solution: Import XML files from MMBase, give the user the opportunity to change them, export them again to MMBase.

My tasks: Interaction design and JavaScript. I imported XML files by means of my standard script, changed the XML to a series of nested DIV's, allowed the user to change these DIV's, changed the HTML back to XML, pasted the XML as a string into a textarea and submitted it to the server. Not the cleanest of solutions, but it works.