VPRO Homepage

2001

Opdracht: Help het webbureau van de VPRO zijn nieuwe design vlekkeloos cross-browser te coderen.

Mijn taken: Code herschrijven en testen, testen testen. Pagina herstructureren. Uiteindelijk is slechts een klein deel van mijn code overgenomen, vooral de JavaScripts.

Commission: Help the web department of the VPRO public broadcast corporation to make its new site design cross-browser.

My tasks: Coding. Restructuring the page. Testing, testing, testing. Eventually the VPRO only used a small part of my code, mainly some JavaScripts.