Wanadoo

2003

Opdracht: Geef het webteam van Wanadoo een XHTML/CSS cursus die het in staat stelt zelf de Wanadoo homepage aan te passen naar de webstandaarden. (in samenwerking met Babette van Hardeveld)

Inmiddels heeft het Wanadoo team de website vergaand aangepast. Vroeger gebruikte de site tabellen tot drie of vier niveaus diep, maar tegenwoordig zijn die vrijwel geheel verwijderd en vervangen door CSS. Dit resulteerde in een belangrijk lichtere pagina .

Commission: Give an XHTML/CSS course to the Wanadoo web team that will allow it to restructure the Wanadoo homepage according to the web standards (in cooperation with Babette van Hardeveld).

Meanwhile the Wanadoo team has changed the site considerably. It used to use three or four levels of nested tables, but these have been replaced by modern CSS. As a result the page has become much lighter.