World Press Photo

2001

Opdracht: Creëer een site die de World Press Photo's van het jaar in een rustige omgeving toont, en algemene informatie over World Press Photo en zijn speciale activiteiten verschaft. De site moet door World Press Photo zelf bij te houden zijn.

Oplossing: Rustig ontwerp en simpele interactie, zodat de gebruiker zo min mogelijk van de foto's wordt afgeleid. Aansluiting van de site op het MMBase content management systeem om de foto's en bijschriften te onderhouden.

Mijn taken: Interactie en client side programmeren. Voor deze site schreef ik mijn Navigation: layers and Image Protection scripts.

Overigens heb ik deze site voor het laatst bewerkt in februari 2002.

Commission: Create a site that shows the World Press Photo's of the year in a simple, quiet environment, and gives general information about the World Press Photo organization and special activities. World Press Photo itself must be able to maintain the site.

Solution: Simple design, simple interaction which take only a minimum of user attention away from the photo's. MMBase content management system for maintenance of photo's and captions.

My tasks: Interaction and client side programming. I wrote my Navigation: layers and Image Protection scripts for this site.

I last worked on this site in February 2002.